Werkwijze

Maati Kinderopvang biedt opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De woensdag, zaterdag en zondag zijn incidenteel bij te boeken. In contract neem ik vaste dagen en een x aantal uur op per week. Op deze dagen is voor uw kind plek gereserveerd. 

Daarbuiten mag u ook afnemen indien de groepssamenstelling dit toe laat (zie beschikbare plaatsen).

U kunt u kindje brengen tot 8.00 uur, om 10.00 uur, 11.30 uur, 13.00 uur en 15.00 uur. Dit geeft ons de mogelijkheid om daartussen activiteiten te plannen.

U kunt mij altijd mailen of bellen voor informatie. Indien er een mogelijke koppeling tot stand zou kunnen komen, nodig ik u uit langs te komen, om beter kennis te maken, en zodat u kunt zien wat ik te bieden heb. Vervolgens krijgt u de mogelijkheid te overdenken wat u ervan vindt en òf, en zo ja met welk, gastouderbureau u wilt werken. Daarna mail ik u het contract. Deze kunt u dan alvast lezen en eventuele wijzigingen kunnen nog worden uitgevoerd. Vervolgens vindt er een gesprek plaats met het gastouderbureau op de opvanglocatie. Het contract met de opvang en het bureau worden dan getekend. Vervolgens zullen er wendagen gepland worden. In overleg bepalen we hoeveel wendagen uw kinderen nodig hebben. Deze wendagen gaan vooraf aan de start van de opvang. Hopelijk zijn we dan allebei van mening dat uw kind(eren) bij mij op zijn/haar/hun plek is/zijn.