Visie

Kinderopvang:
Veiligheid en geborgenheid is het belangrijkste. Als een kind lichamelijk veilig is, maar zich ook veilig voelt, dan kan het zich het best ontwikkelen. Allereerst wordt er bij nieuwe kinderen dus een gevoel van veiligheid en geborgenheid gecreëerd. Daarna worden ze geprikkeld om zich verder te ontwikkelen en de wereld te gaan verkennen. Dit gebeurd op veel verschillende manieren. Zowel in de woning, als daarbuiten. De kinderen maken vaak kennis met nieuwe dingen, binnen een regelmatige dagstructuur. Maar er zijn natuurlijk ook terugkomende activiteiten. Positiviteit en creativiteit zijn hierin sleutelwoorden. Door deze combinaties kunnen kinderen zichzelf optimaal ontwikkelen en ontdekken wie ze zelf zijn en waar ze wel en niet van houden. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen en zijn ze ook in staat later op school en in de maatschappij beter voor zichzelf op te komen.

Schoolbegeleiding: 
's Avonds, op woensdag en in de weekeinden help ik leerlingen, studenten en volwassenen om kennis te plaatsen in diezelfde, ondertussen bekendere, wereld en maatschappij. Dit alles in een zo stimulerend mogelijke omgeving. Ik ga ervan uit dat in principe iedereen kan, wat hij/zij wil. Soms moeten dingen anders geleerd of gedaan worden, maar daardoor is de persoon echt niet minder. De nodige handvatten probeer ik tijdens mijn werk te geven.