Papieren

Continu woon ik cursussen, workshops, lezingen, e.d. bij. Hierdoor kan de lijst eindeloos lang worden. Hieronder een overzicht van de belangrijkste papieren voor het uitoefenen van mijn vak en om mijn achtergrond aan te geven, de meest up-to-date informatie kunt u zien op mijn LinkedIn-pagina:

Helpende Welzijn, niveau 2
Voor het gastouderschap is een minimale vereiste om MBO Helpende Welzijn niveau 2 te hebben gehaald of iets vergelijkbaars. Dit diploma heb ik sinds 2010, toen deze verplichting in ging, in mijn bezit. Ook heb ik een deel van de opleiding SPW-3 gedaan en gewerkt bij kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang, voor en gedurende die opleiding.

Cultureel Erfgoed
Echter, in 2008 heb ik al een HBO diploma gehaald in Cultureel Erfgoed met een universitaire specialisatie in Egyptologie. Met dat diploma op zak heb ik gewerkt bij BSO's, om kinderen creativiteit en cultuur bij te brengen.

Remedial Teacher
Sinds januari 2012 ben ik gediplomeerd Remedial Teacher op het gebied van beelddenken. Ik heb toen met succes het diploma tot Ik Leer Anders-Coach behaald.

EHBO bij Kinderen
In september 2014 heb ik mijn 'EHBO bij Kinderen en zorg bij ziekte + gebruik van AED & Reanimatie' herhaald, zoals voorgeschreven. Regelmatig doe ik tussentijdste toetsen om ervoor te zorgen dat ik alert en up-to-date blijf.

Verklaring Omtrent Gedrag
Voor het werken als gastouder moet een VOG zijn afgegeven. Deze is mij in juni 2013 opnieuw verstrekt en ik doe nu mee aan de continue screening. Dit houdt in dat op het moment dat ik een geregistreerd fout bega, mijn VOG onmiddelijk wordt ingetrokken en ik geen gastouder meer kan en mag zijn.

Risico Inventarisatie & Evaluatie
Ook in 2015 zijn er weer RI&E gedaan, met positief resultaat. Deze is natuurlijk in te zien op locatie en via het inlogsysteem bij het gastouderbureau. Ook de GGD voert controles uit. De laatste, en natuurlijk positieve controle, is hier in te zien.

Landelijk Register Kinderopvang & Peuterspeelzalen
Sinds de start van het LRKP in 2010 sta ik ingeschreven. In eerste instantie in Koudekerk aan den Rijn, omdat ik daar bij het gezin thuis werkte. Sinds februari 2012 ben ik echter vanuit mijn eigen huis werkzaam. Deze inschrijving geeft aan dat ik een gecontroleerde en goed bevonden gastouder ben en geeft ouders recht op kinderopvangtoeslag.

Kamer van Koophandel
14 februari 2012 is de officiële startdatum van Maati, zoals te zien is in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. 

Voorschoolse en Vroege Educatie Kiki - Kansen in Kinderen
Sinds oktober 2013 ben ik een VVE-gecertificeerde gastouder. Ik heb de training gevolgd om de kinderen via de Kiki-methode VVE aan te bieden. Hierdoor worden de kinderen extra voorbereid op school en wordt de ontwikkeling gestimuleerd, ook geeft het een kindvolgsysteem om de ontwikkeling te kunnen vastleggen. Ik werk echter ook met andere VVE-methoden zoals Peuterpraat en met PeuterActiviteitenWeb. Ik zoek hierin de beste combinatie om de kinderen een goed gebalanceerd programma te bieden en de hoogst mogelijke kwaliteit.