Pedagogische Visie

Kinderopvang Maati biedt dagelijks opvang aan maximaal 6 kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Door dit kleine aantal kinderen ben ik in staat te kijken naar de behoeftes van elk kind en daar gedurende de opvang op in te spelen. De veiligheid en geborgenheid die een kind thuis voelt, wil ik binnen de opvang ook bieden. Ik zorg zo veel mogelijk voor een prettige omgeving en regelmaat. Net zoals thuis moet het kind zich bij mij spontaan kunnen uiten en krijgt het de kans zich te ontwikkelen en nieuwe dingen te ontdekken.

Hierdoor kan ik bijdragen aan een evenwichtige persoonlijke ontwikkeling. Kernwoorden hierbij zijn respect, creativiteit en een actieve houding. Wilt u meer lezen over mijn pedagogische visie en hoe ik deze in de praktijk breng, vraag mij dan naar mijn Pedagogisch Werkplan. Dit document is speciaal geschreven voor nieuwe ouders en geeft u een nog beter beeld van mijn visie en hoe ik deze uitdraag.